Pitanja vezana za hladnjak

Da li postoji mogućnost da Wynn’s Radiator Stop Leak začepi neki deo hladnjaka?

Ne. Radiator Stop Leak sadrži zaptivajuće komponente koje ne mogu da začepe puteve u rashladnom sistemu. Može da zaustavi samo manja curenja koja su manje površine od puteva u rashladnom sistemu.

Da li Wynn’s Radiator Flush čisti blok motora?

Da. Blok motora je integrisani deo sistema za hlađenje, tako da Radiator Flush čisti ceo sistem.