Uređaj za čišćenje i zamenu rashladne tečnosti u hladnjaku Cooling Serve

Opis:

Cooling Serve je uređaj za čišćenje i zamenu rashladne tečnosti u rashladnom sistemu.

Osobine:

 • Vrši zamenu do 95 % stare rashladne tečnosti (standardnim metodom se zameni samo 60 % stare rashladne tečnosti).
 • Rad uređaja je brz i jednostavan.
 • Adapter se montira za nekoliko minuta.
 • Zamena tečnosti traje između 1 i 10 minuta.
 • Sprečava kontaminaciju nove rashladne tečnosti starom, zaostalom tečnošću.
 • Sprečava habanje delova rashladnog sistema (pumpe, bloka motora, hladnjaka, termostata).
 • Napajanje je nezavisno preko izvora od 12 V (akumulator vozila).
 • Komplet adaptera omogućava povezivanje na sve tipove automobila.

Uređaj ima 2 funkcije:

 • Zamena stare rashladne tečnosti novom.
 • Čišćenje sistema za hlađenje primenom sredstva Wynn's.

Primene:

 • Za sve motore sa vodenim hlađenjem.