Uređaj za čišćenje klima sistema u vozilima Aircomatic III

Opis:

Wynn’s Aircomatic III je uređaj za čišćenje klima sistema i osvežavanja unutrašnjeg prostora u vozilima. Dizajniran je samo za upotrebu Wynn’s Airco Clean Ultrasonic i Wynn’s Air Purifier tečnosti. Izuzetno je jednostavan za upotrebu i za vreme trajanja tretmana nije potrebno nadgledanje uređaja.

Osobine:

1.Ultrazvučne osobine:

 • - Ultrazvučna ćelija raspršuje Wynn’s Airco Clean Ultrasonic i Wynn’s Air Purifier u sitne kapljice prečnika  < 5 microna.
 • - Para od Airco Clean-a se raspršuje prema isparivaču klima sistema kroz ventilator na vozilu.
 • - Para od Air Purifier se raspršuje u enterijer vozila i osvežava unutrašnji prostor.
 • - Zbog tako male veličine pare u koju se pretvara Airco Clean nije potrebno skidati filter za polen pre upotrebe Aircomatic uređaja.
 • - Uređaj se sam zaustavlja ako je:
 • * Nivo tečnosti prenizak ili previsok; * Prevelika temperatura u ambijentu; * Na kraju tretmana
 • - Trajanje tretmana na temperaturi od 22°C za Airo Clean Ultrasonic je oko 15 minuta i za Air Purifier oko 11 minuta
 • - Spoljna cev usmerava isparavanje

Pogledajte video prikaz tretmana sa demonstracijom klikom na donju sliku:

2. Osobine ozonizacije:

 • - Aircomatic III ima ugrađen ozonizator
 • - Ozonizator proizvodi ozon u programisanom vremenu
 • - Koncentracija ozona ne prelazi nedozvoljene količine
 • - Ozonizator počinje sa radom 10 sekundi nakon aktivacije uređaja tako da ima dovoljno vremena da se izađe iz vozila
 • - Proizvedeni ozon u kombinaciji sa Wynn’s Air Purifier reaguje sa supstancama, što dovodi do uklanjanja neprijatnih mirisa.
 • - Ozonski tretman može početi samo ukoliko je u aparatu prisutno sredstvo Wynn’s Air Purifier. Raspršivanje sredstva Air Purifier počinje momentalno nakon stvaranja ozona. Air Purifier tada momentalno neutrališe ozon kao dodatan efekat na loše mirise. To dovodi do toga da su loši mirisi neutralisani i da je ponovo bezbedan ulazak u vozilo.
 • - U zavisnosti od količine neprijatnih mirisa, mogu se izabrati tri različita tretmana:
  • Prisustvo neprijatnih mirisa: bez ozonskog tretmana (vreme podešeno na  “0”, samo tretman sa Wynn’s Air Purifier).
  • Prisustvo jako neprijatnih mirisa: 15 minuta ozonskog tretmana (vreme programirano na “low”, ozonski tretman traje 15 minuta, nakon čega momentalno kreće tretman sa Wynn’s Air Purifier).
  • Prisustvo extremno neprijatnih mirisa: 30 minuta ozonskog tretmana (vreme namešteno na “high”, ozonski tretman traje 30 minuta, nakon čega momentalno ide tretman sa Wynn’s Air Purifier).

3. Materijali:

 • - Aircomatic® III ima 12V DC konektor, tipa upaljača za cigarete, sa integrisanim osiguračem (16A)
 • - Dno je od metala i tretiranog nerđajućeg čelika; maska od ojačane plastike; drška fleksibilna, od vrlo jake plastike; poklopac je pričvršćen za aparat.
 • - Dimenzije: 15 x 24,5 x 16 cm(visina sa drškom 20); Sa izlaznom cevi: 15 x 24,5 x 24,5 cm (visina)
 • - Neto težina: 2,4 kg

 AircomaticIII uređaj + Airco Clean i Air Purifier tečnosti imaju odobrenja i koriste se u mnogim OEM servisima, kao što su:  Volkswagen, Audi, Porsche, Peugeot, Citroën, Mercedes, Renault, Hyundai, BMW.

Bitno:

Aparat može samo da se koristi isključivo kada je  Wynn’s tečnost u Wynn’s aparatu.

Tehnologije mašine i tečnosti su usklađene jedna sa drugom.

U suprotnom slučaju, kao rezultat, pojaviće se smetnje ili neodgovarajući efekat tretmana. Sve garancije na proizvode su nevažeće u slučaju nepropisne upotrebe.

Ozonski tretman se može koristiti isključivo u kombinaciji sa Wynn’s Air Purifier.

Rad tretmana je autonoman tako da nadgledanje nije potrebno. Takođe nema potrebe rastavljati ili odvajati komponente.