Diesel Turbo Serve

Diesel Turbo Serve

Moćno sredstvo za čišćenje izduvne strane turbo punjača. Koristi se samo u Wynn's servisnim uređajima!

Poručite

Osobine

  • Uspešno uklanja naslage čađi i ulja i čisti lopatice turbine promenljive geometrije;
  • Čisti EGR ventil;
  • Ponovno uspostavlja bolji odziv gasa;
  • Produžava životni vek turbo punjača i katalizatora;
  • Poboljšava sagorevanje i smanjuje emisije štetnih gasova i čađi.

Primena

Za sve dizel motore sa turbo punjačem.

Lopatice turbine pre i posle Multiserve tretmana sa Wynns Diesel Turbo Serve
Lopatice turbine pre i posle Multiserve tretmana sa Wynns Diesel Turbo Serve

Upotreba

Koristi se samo sa uređajem Wynn’s MultiSERVE. Pogledajte uputstvo za upotrebu.

Ne dodavati ovaj proizvod u rezervoar za dizel goriva.

Pakovanje

  • Sadržaj: 1 L;
  • Šifra: W38295;
  • Transportno pakovanje: 12 x 1 L