Proizvodi za sistem goriva benzinskih motora

Wynn's proizvodi za benzin

Savremeni sistemi za gorivo su precizno podešeni pa prema tome i više osetljivi na negativne efekte prouzrokovane hemijskim reakcijama u gorivu. Ovo dovodi do zaprljanja sistema za gorivo, nedovoljnog podmazivanja, pojave korozije i drugih problema. Starija vozila se suočavaju sa problemom uspostavljanja pravilnog odnosa vazduh/gorivo i efikasnosti sagorevanja zbog stvaranja naslaga u sistemu za gorivo, kao i sa habanjem komponenata.

Wynn's aditivi za benzin i tretmani za sistem goriva pomažu kod karakterističnih problema u radu benzinskih motora i deluju kao prevencija nastajanju tih problema. Wynn's aditivi za benzin povećavaju oktansku vrednost, poboljšavaju sagorevanje, sprečavaju koroziju sistema za gorivo, čiste dizne, ventile, karburatore i ceo sistem goriva, podmazuju ventile, povećavaju snagu motora i još mnogo toga. Pronađite u našoj ponudi aditiv ili tretman koji može da reši ili spreči nastajanje problema vašeg benzinskog motora.

Air Intake & Carburettor Cleaner

Air Intake & Carburettor Cleaner

Eliminiše nečistoće i naslage u sistemu za dovod vazduha, ventilu gasa i sa vidljivih delova karburatora.

Poručite

Wynns Catalytic Converter & Lambda Cleaner - W24463

Catalytic Converter & Lambda Cleaner

Aditiv za čišćenje katalizatora i čišćenje lambda sonde.

Poručite

Wynns Dry Fuel - 71867

Dry Fuel

Tretman za gorivo benzinskih i dizel motora za apsorbovanje vode u sistemu goriva.

Poručite

Wynns Fuel Stabilizer - stabilizator goriva

Fuel Stabilizer

Wynns stabilizator goriva je aditiv za gorivo za primenu tokom zime.

Poručite

Wynns Injector Cleaner For Petrol Engines 55964

Injector Cleaner For Petrol Engines

Višenamenski tretman za gorivo koji održava sistem za ubrizgavanje goriva benzinskih motora u optimalnom stanju.

Poručite

Wynns Lead Substitute - W70612

Lead Substitute

Zamena za olovo sa stabilizatorom goriva baziran na tehnologiji kalijuma.

Poručite

Octane Booster & Valve Seat Protector

Aditiv za povećanje oktanskog broja u benzinu i zaštitu ventila.

Poručite

Petrol EGR Extreme Cleaner (Petrol EGR3)

Sprej za čišćenje EGR ventila i usisne grane kod benzinskih motora sa direktnim ubrizgavanjem.

Poručite

Wynns Petrol Emission Reducer (Petrol Power 3) - W29393

Petrol Emission Reducer (Petrol Power 3)

Aditiv za smanjenje emisije štetnih gasova, smanjenje potrošnje benzina, zaštitu motora pri upotrebi E10 goriva i poboljšanje performansi motora.

Poručite

Wynns Petrol Clean 3 - W29793

Petrol Extreme Cleaner (Petrol Clean 3)

Hemijski tretman za vrhunsko čišćenje dizni i sistema za gorivo benzinskih motora samo jednim tretmanom rezervoara.

Poručite

Wynns Petrol System Treatment - W70701

Petrol System Treatment

Hemijski tretman za poboljšavanje performansi benzinskih motora

Poručite

Wynns Petrol Treatment - W65263

Petrol Treatment

Aditiv za benzinske motore koji održava sistem goriva u optimalnom stanju.

Poručite