Proizvodi za sisteme podmazivanja

Oil System Flush for Commercial Vehicles

Oil System Flush for Commercial Vehicles

Winn's Oil Sistem Flush je dizajniran za čišćenje celog sistema za podmazivanje pre zamene ulja, sprečava kontaminaciju novog motornog ulja ostacima starog ulja, obezbeđujući odlično hidrodinamičko podmazivanje.

Kupite

Osobine

 • Rastvara lak, naslage i mulj u svim delovima sistema za cirkulaciju ulja
 • Izbegava kontaminaciju novog ulja zaostalim ostacima starog ulja
 • Sprečava kontaminaciju novog motornog ulja
 • Štiti turbine čišćenjem uljnih vodova i začepljenja
 • Zadržava rastvorene nečistoće u suspenziji i sprečava njihovo nagomilavanje
 • Oslobađa zaglavljene klipne prstenove i hidraulične podizače ventila
 • Maksimalno produžava životni vek novog motornog ulja
 • Sadrži EP aditive za dodatnu zaštitu od habanja tokom tretmana
 • Bezbedan za sve komponente motora
 • Kompatibilan sa svim mineralnim i sintetičkim motornim uljima
 • Kompatibilan sa regularnim i uljima sa malo SAPS

Primena

 • Za sve sisteme motornog ulja
 • Pogodno i za ulja u ručnim menjačima, diferencijalima i reduktorima
 • Preporučuje se pre zamene turbine motora

Upotreba

 • 1 litar tretira do 20 litara motornog ulja
 • Dodajte 1 litar na najmanje 8 litara motornog ulja
 • Dodajte 1 litar Winn's Oil Sistem Flush u motorno ulje
 • Pokrenite motor, dovedite na radnu temperaturu, a zatim ostavite da radi u praznom hodu 15 minuta
 • Zaustavite motor i odmah ispustite motorno ulje
 • Zamenite filter za ulje i dopunite motor uljem odgovarajuće gradacije
 • Dodajte 1 litar Wynns Supercharge u novo ulje da zaštitite podmazivanje komponenti

Ručni menjači, diferencijali i reduktori

 • Dodajte 1 litar (ili 15% zapremine) Winn's Oil Sistem Flush u ulje menjača
 • Vozite 30 min do 1 sat u različitim brzinama bez preopterećenja motora
 • Ispraznite ulje dok je motor još vruć i zamenite ga svežim uljem sa Wynns aditivom

Pakovanje

 • Šifra: W47290
 • Sadržaj: 1 L
 • Transportno pakovanje: 12 x 1 L

Pogledajte još...

Wynns Engine Treatment - W77101

Engine Treatment

Wynns Engine Stop-Leak - W50644

Engine Stop-Leak

Wynns Engine Flush - W51265

Engine Flush